Donderdag 2 mei zijn 50 gezinnen met ongeveer 220 personen vanuit Maasgouw en Leudal naar de Efteling geweest. Met stralend weer heen en bewolkt maar droog weer terug, was het een zeer geslaagde dag. Net voor het onweer thuis!

Enkele reacties van de gezinnen:

  • Bedankt voor de tickets wij hebben een heel leuk dag gehad .grts C
  • De hele dag een glunderend kind gezien, zo blij, grts I
  • Hartelijk dank dat de stichting zoiets voor ons doet, grts A
  • Fijn dat we ook een verrassingspakket hebben gekregen. grts P

Namens de stichting Leergeld Leudal/Maasgouw dank aan de Efteling voor het beschikbaar stellen van de entreekaartjes, Spar Vermeulen voor een bijdrage in de verrassingspakketten. Ook dank aan het MOB (Mens Ontwikkel Bedrijf gemeente Leudal) en de Wensbus voor het vervoer van enkele gezinnen.


Schoolspullenpassen komen ook in 2024 beschikbaar voor jongeren die naar het voorgezet onderwijs gaan.

Met behulp van deze pas kunnen ze zelf schoolinkopen doen voor het nieuwe schooljaar.

De schoolspullenpasjes worden vóór de zomervakantie verdeeld. De contactpersoon van het gezin neemt laat weten of een gezin hiervoor in aanmerking komt.

Evenals vorige jaren worden de passen beschikbaar gesteld door het Armoedefonds.


Ook in 2024 kunnen de kinderen en ouders weer kaartjes krijgen voor de speeltuin KITSKENSBERG in Roermond. 2 Gulle sponsoren staan daar garant voor. De kaartjes voor de kinderen t/m 12 jaar zijn namelijk beschikbaar gesteld door Kinderhulp Limburg en de kaartjes voor de ouders/verzorgers door de Rotary Leudal. Via de contactpersonen van de gezinnen worden de kaartjes de komende dagen verdeeld.

 Alweer een heel mooi gebaar van 2 betrokken instanties.

Tip voor ouders:

Kijk van tevoren even op de website van speeltuin Kitskensberg of er aangepaste tijden zijn. Sommige dagen is de speeltuin gesloten, of korter geopend in verband met de beschikbaarheid van personeel/vrijwilligers.


Cadeautje van de EFTELING!

Attractiepark De Efteling heeft gratis entreebewijzen beschikbaar gesteld aan Stichting Leergeld Leudal en Maasgouw.

Op donderdag 2 mei zullen 220 personen de Efteling mogen gaan bezoeken. Dit jaar worden er ongeveer 25 gezinnen uit Leudal en 25 gezinnen uit Maasgouw uitgekozen die mee mogen gaan. Het wordt en is een jaarlijks terugkerend uitstapje. In 2025  worden weer 2 x 25 gezinnen uitgezocht.  Ben je er dit jaar niet bij dan kan dat mogelijk volgende jaar wel zo zijn.

De Efteling heeft voor stichting Leergeld de kaartjes beschikbaar gesteld. Het vervoer per bus wordt door Leergeld Leudal/Maasgouw betaald.


Vandaag, 8 februari 2024, hebben we afscheid genomen van Els Wagemans - Hermans. Zij overleed op 1 februari 2024. Vanaf het begin (2015) was Els als intermediair betrokken bij Stichting Leergeld Leudal en Maasgouw.

We gaan haar in gedachten houden als een energieke, medelevende, vrijwilliger, betrokken bij de doelstellingen van de stichting.

Onze gedachten zijn bij de nabestaanden. 


Zwemlessen!

In de landelijke pers is in de voorbije dagen grote bezorgdheid uitgesproken over het steeds lagere aantal kinderen, dat een zwemdiploma heeft en/of haalt. Dit heeft te maken met onvoldoende beschikbaar aantal zweminstructeurs, maar ook met de beschikbare financiële middelen binnen gezinnen. Vooral kinderen uit gezinnen die minder te besteden hebben treft dit. Stichting Leergeld Leudal en Maasgouw vergoedt de kosten van de zwemlessen t/m A diploma voor de doelgroep-gezinnen (max. 130% van minimum).

Meer weten? Aanvraag doen? Ga naar Aanvraag Leudal of Aanvraag Maasgouw.


Cadeau Bol (geen spelfout!!)

Decembermaand, dure maand, feestmaand. Veel kinderen kunnen hieraan niet deelnemen door de financiële positie binnen het gezin waarin ze opgroeien. Daarom is er een handreiking van Bol.com om hieraan iets te doen. Middels een pasje met een korting-code erop, kunnen gezinnen die tot 130% van het minimuminkomen te besteden hebben voor € 30,00 gratis aanschaffingen doen. Verdere info via de coördinatoren en intermediairs.


Krijgt u ook wel eens brieven, waarvan de tekst zo moeilijk is opgesteld, dat die niet of nauwelijks te begrijpen valt? Vast en zeker. Daar is een SIMPELE oplossing voor... NIET weggooien bij het oud-papier, MAARRRRR de app Lees simpel installeren op de telefoon, de brief, brochure of flyer fotograferen, even wachten en dan een simpele en begrijpbare weergave krijgen van wat er geschreven staat. Kijk op www.leessimpel.nl of download de iPhone of Androïd app.


Back to school,

De scholen beginnen weer,

Dat zijn 2 uitroepen, zinnetjes, die je al enkele dagen tot weken weer hoort.

Vaak staat daar dan ook een oproep bij om de nieuwe schoolspullen bij bedrijf X of Y te kopen. Scholen schrijven van tevoren al brieven, of mailen lijstjes van spullen die leerlingen nodig hebben in het nieuwe schooljaar.

De bedragen voor die aanschaffingen kunnen fors oplopen. Veel ouders/gezinnen  (je kunt ook lezen: steeds meer ouders/gezinnen) hebben geen of onvoldoende financiële middelen om voor hun kinderen die aanschaffingen te doen.

Mocht dat in jouw/jullie geval ook zo zijn, dan kan stichting Leergeld Leudal/Maasgouw uitkomst bieden.  Schoolspullen, laptop, fiets, sportkleding en meer kunnen dan toch aangeschaft worden.

Scholen vragen ook om een vrijwillige bijdrage, zodat daarmee extra zaken betaald kunnen worden (uitstapjes, excursies en meer). Zoals het woord al zegt, is die bijdrage VRIJWILLIG en hoeft niet betaald te worden. Er is geen verplichting. De school moet evengoed alle leerlingen (degenen die betaald hebben of niet) deel laten nemen aan de activiteiten.

Start een aanvraag op de website www.leergeldleudalmaasgouw.nl en ontdek wat de mogelijkheden voor jou/jullie zijn.

De coördinatoren en intermediairs zitten er klaar voor.


2 Belangrijke activiteiten van de ECI Cultuurfabriek. Die willen we even onder de aandacht brengen. Mogelijk kan Stichting Leergeld daarbij een rol spelen!

Klik voor info op ECI.

Of kijk op de facebookpagina van ECI Cultuurfabriek.


Laatst heb ik kennis mogen maken met Peter, de enthousiaste coördinator van Stichting Leergeld voor gemeente Leudal. We hebben elkaar verteld hoe onze (laagdrempelige) werkwijze is. Allebei willen we heel graag iets betekenen voor alle gezinnen die wel wat steun kunnen gebruiken. 

Want ieder kind verdient het toch om zorgeloos op te groeien?

Wil je vrijblijvend meer informatie?

Mail dan naar:
rianne @buurtgezinnen.nl  (Buurtgezinnen Leudal en Maasgouw)

leergeldleudal@gmail.com  of

leergeldmaasgouw@gmail.com

Of ga naar de website van Buurtgezinnen


De jaarrekening 2022 en het jaarverslag 2022 zijn beschikbaar om te downloaden en bekijken. Kijk bij de downloads. Beide zijn in de vergadering van 6 april 2022 vastgesteld door bestuur en vrijwilligers/coördinatoren/intermediairs. 

Verder willen we iedereen voor wie dat belangrijk is, Fijne Paasdagen wensen. 

 


De Heerschapgroep/AlbertHeijn uit Heythuysen heeft het voor 40 deelnemers van stichting Leergeldleudal mogelijk gemaakt om te genieten van een geheel verzorgde dag Efteling. Reden van dit aanbod was dat het Heythuysense filiaal afgelopen jaar is uitgeroepen tot franchise onderneming van het jaar. Het gehele personeel van dit filiaal heeft een dagje pret mogen maken in de Efteling en hierbij werd het ook mogelijk gemaakt om voor een klein aantal gezinnen van onze stichting dit aanbod te doen.

Onze hartelijke dank hiervoor, ook namens deze gezinnen en kinderen.

Enkele reacties van de deelnemers:

We hebben een hele leuke dag gehad in de Efteling en tevens een hele goede training voor Miss Bubbles, de hulphond van mijn dochter. Voor Miss Bubbles was het haar eerste keer in een pretpark, ze heeft genoten van verschillende attracties. Het Carnavalfestival vond ze de leukste attractie, samen met het sprookjesbos. Albert Hein en stichting Leergeld, bedankt voor deze mooie ervaring. 

Groetjes van o.a. Miss Bubbles. 

 

Het was super leuk en gezellig!
Het weer was perfect op een paar druppels na heel de dag zon gehad! Kinderen hebben zich goed geamuseerd. .Een geslaagde dag!  

Groetjes F.

Een woord.. geweldig! 

De kinderen hebben er enorm van genoten en het weer zat ook nog mee. 

Zeker een bedankje aan Heerschapgroep/Albert Heijn!! 

Heb 2 fotos bijgevoegd hier staan we niet op, op de rest zijn we herkenbaar. 

Mvg, M.

 

Wij hebben een geweldige dag gehad. Mijn kids van 14, 15 en ik. Ik zal een paar foto's bijvoegen. We zijn heel dankbaar voor dit mooie uitstapje. Met vriendelijke groet I.. 

 

Wij hebben een hele leuke dag gehad in de Efteling. Heel erg bedankt dat wij mee mochten en we zijn Albert Heijn ook erg dankbaar hoe goed alles was geregeld.
Als bijlage 2 foto's. 

Met vriendelijke groet, 
S.

Om de andere ingezonden foto's te bekijken, klik op deze link en je komt in het

kleine Efteling-Album


Alle kinderen in Maasgouw en Leudal moeten deel kunnen nemen aan alles wat nodig is om zich te kunnen ontwikkelen en om sociale contacten op te doen. Sport, spel, onderwijs, uitstapje, laptop, fiets, schoolspullen  en meer. Stichting Leergeld wil daarbij hulp en ondersteuning bieden. Alle kinderen uit gezinnen met onvoldoende besteedbaar inkomen, komen voor hulp en ondersteuning in aanmerking. Aanvraag doen? Klik voor Leudal links op de knop en voor Maasgouw rechts op de knop. Je wordt dan verwezen naar de coördinator voor die gemeente.


Stichting Leergeld Leudal/Maasgouw zet zich in om alle kinderen mee te kunnen laten doen. Kinderen mogen niet aan de kant staan, omdat het op enigerlei manier financieel niet haalbaar is om ze op sportief, cultureel of sociaal vlak ergens aan te laten deelnemen. Naast subsidies van de gemeenten Maasgouw en Leudal kan ook heel veel gerealiseerd worden door giften en sponsoring.

Woensdag 21 december mocht Peter van der Meij namens Leergeld een bedrag van € 975,00 in ontvangst nemen van Scholengemeenschap St. Ursula. Dat bedrag was afkomstig van diverse personeelsleden die afzagen van de gebruikelijke wijn- of bierpakketten die aan het eind van het jaar verstrekt worden. Een mooi gebaar, waarmee we weer een mooi project kunnen opzetten voor de kinderen. Dank aan de gulle gevers!


Ook in 2022 stelt het Armoedefonds Nederland weer schoolspullenpassen beschikbaar aan onder andere  Stichting Leergeld Leudal en Maasgouw.

Die passen komen begin of medio juli 2022 beschikbaar. Kijk voor meer info op de

website van het fonds.


2022-02-10: Er is een aanpassing gedaan bij de verstrekking t.b.v. MBO. Zie Wat doen wij?Artikel

De gemeente Maasgouw heeft op haar website bijgaand artikel geplaatst.

Elk kind mee laten doen in Maasgouw.


Vrijwilligers 

Stichting Leergeld Leudal/Maasgouw telt allemaal vrijwilligers. Niemand is bezoldigd. Daardoor gaat het overgrote deel van de beschikbare gelden naar de doelgroep en zijn er weinig overheadkosten. Voor de finesses zie de financiële overzichten.

De vrijwilligers van de stichting werden op 7 juli 'geëerd' met een picknick en een workshop golf op Land van Thorn. Heel gezellige bezigheid, leuke ontmoetingen, even weer helemaal bijpraten, nieuwe mensen leren kennen, ervaringen en gedachten uitwisselen. 

 


Koninklijke Onderscheiding

Vandaag, 26 april 2021 is de bestuurssecretaris van de Stichting Leergeld Leudal/Maasgouw - mevrouw Hilde Glessner - voor al haar verdiensten op maatschappelijk, sociaal en bestuurlijk gebied Koninklijk Onderscheiden tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Van harte gefeliciteerd!


We zijn weer bereikbaar!

De coördinatoren zijn weer goed bereikbaar op hun mobiele nummers. Aanvraag doen? Vraag stellen?  Afspraak maken? Neem zo snel als maar mogelijk contact op!


Bereikbaarheid voor aanvraag

Mogelijk zijn er komende dagen kortstondig problemen bij het doen van aanvragen via telefoon. Laat je niet ontmoedigen en doe je aanvraag via de mail. 


Armoede bestrijden!

SIRE is een nieuwe campagne gestart om de armoede - en met name de armoede onder kinderen - te bestrijden. Voor informatie hierover kijk op ARMOEDEFONDS


Meedoen in Limburg

Heel veel kinderen staan aan de zijlijn, kunnen niet deelnemen aan allerlei activiteiten.

Op de homepage staat een video daarover. Hier delen we een link naar Meedoen in Limburg


Aanvragen KAN WEER VANAF MAANDAG 18 JANUARI 2021!

De aanpassingen aan het administratiesysteem zijn zo goed als afgerond. Daarom kunnen vanaf maandag 18 januari 2021 weer nieuwe aanvragen gedaan worden.

Het bestuur.


Belangrijke mededeling :

Aan alle ouders die een aanvraag willen doen bij Leergeld Leudal-Maasgouw

Beste ouders,

Met ingang van vandaag is het doen van aanvragen tijdelijk stopgezet. Lopende aanvragen worden nog behandeld.
Vanaf 18 januari 2021 kunt u zich weer graag bij ons melden.
Leergeld Leudal-Maasgouw stapt over naar een ander administratiesysteem. Net zoals bijna alle andere Leergeldstichtingen in Nederland. En dat kost even tijd.

Sorry voor dit ongemak.

Het bestuur.

Paul van Loon Musical

Musical Grumor voor groep 8Stichting Leergeld en Paul van Loon presenteren de unieke groep 8 musical tegen sociale uitsluiting van kinderen die opgroeien in gezinnen met weinig financiële armslag. In iedere schoolklas zitten wel twee of drie leerlingen van wie de ouders moeite hebben om de eindjes aan elkaar te knopen. Dit geldt ook voor de scholen in de gemeenten Leudal en Maasgouw.Omdat hun ouders weinig geld hebben, kunnen deze kinderen bijvoorbeeld niet mee op schoolkamp, hebben zij geen fiets om mee naar school te gaan of kunnen zij niet op voetbal of muziekles.Stichting Leergeld wil dat álle kinderen kunnen meedoen en is er om deze ouders en kinderen te helpen!Om meer aandacht te vragen voor deze problematiek en voor het werk van Stichting Leergeld heeft Paul van Loon een groep 8 musical geschreven gebaseerd op de familie RIP, bekend van zijn boeken.Grumor in groep 8Als ambassadeur van Stichting Leergeld werkte de kinderboekenschrijver graag mee aan dit uniekeproject. Paul van Loon: “Mijn uitdaging was om een spannende en leuke groep 8 musical te schrijvendie ook over armoede en sociale uitsluiting gaat. Mijn bijzondere familie RIP bleek daarvoor zeergeschikt. Stoere teksten en rockmuziek maken het eindresultaat gruwelijk griezèllig!” Dit heeftgeresulteerd in Grumor in groep 8, de griezèlligste groep 8 musical voor scholen met lef.Tweeledig doelMet deze entertainende musical voor groep 8 heeft Stichting Leergeld een tweeledig doel. “Enerzijdswillen we er voor zorgen dat zoveel mogelijk ouders de weg naar Stichting Leergeld weten te vindenals dat nodig is. Anderzijds willen we scholen stimuleren om zelf verantwoordelijkheid te nemen voorhet feit dat álle leerlingen mee kunnen doen aan de activiteiten binnen hun school, óók de kinderenuit gezinnen, die weinig te besteden hebben”, aldus Gaby van den Biggelaar, directeur van StichtingLeergeld Nederland. “Scholen kunnen op verschillende manieren die verantwoordelijkheid nemen, bijvoorbeeld door de kosten van extra activiteiten beperkt te houden, door zelf ‘een potje’ te creëren als vangnet voor kinderen uit minimagezinnen en door samen te werken met de lokale Stichting Leergeld. De 50- 50 regeling voor het schoolkamp, zoals die in deze musical voorkomt, is daar een heel mooi voorbeeld van.”BestellenHet musicalpakket bestaat uit een handleiding voor de leerkracht, het script, de rolbeschrijving, deliedjes, instructievideo’s voor de zang en dans, een video met regieaanwijzingen, een kostuumplan,decorplan en make-up plan, posters én een speciale videoboodschap van Paul van Loon.Stichting Leergeld Leudal en Maasgouw wil alle basisscholen uit in de gemeenten Leudal en Maasgouw stimuleren om de musical te bestellen. De ervaringen van andere basisscholen in Nederland zijn dusdanig positief dat we het om die reden dan ook bij u onder de aandacht brengen.Bestellen kan onlineop www.leergeld.nl/groep8musical.Stichting Leergeld Nederland vraagt hiervoor een donatie van € 150,- bestemd voor het lokale werk van Stichting Leergeld Leudal- Maasgouw.Scholen die vóór 1 januari 2021 bestellen, maken kans op de feestelijke premièrevoorstelling met een professionele regisseur én de aanwezigheid van Paul van Loon!Meer informatie over de musical is te vinden op www.leergeld.nl/groep8musicalVoor meer informatie kunt u altijd contact opnemen met ons via deze LINK.

Lees meer »

Financieel Informatie Punt vanaf 8 oktober 2020 actief

In opdracht van de gemeente Leudal heeft met hulp en ondersteuning van Synthese,  Algemeen Maatschappelijk Werk Midden-Limburg, Bibliocenter en Rabobank Peel, Maas en Leudal een Financieel Informatie Punt gerealiseerd.  Vanuit het programma "Samen voor een goed leven." (minima, armoede en schulden) is in de afgelopen periode gewerkt aan het realiseren van dit Financieel Informatie Punt (FIP). Om te beginnen op 2 locaties (Heythuysen en Nunhem). Voor de adressen kijk op de flyer rechts.

Lees meer »

Corona en Leergeld

In de voorbije maanden heeft het Coronavirus flink toegeslagen in de hele wereld, zowel op medisch/gezondheidskundig-, als economisch gebied. Mogelijk ook binnen gezinnen in Leudal en Maasgouw. Er moest van huis uit gewerkt worden, de scholen waren dicht en kinderen kregen thuis les van de ouders, ouders moesten soms toch naar het werk, omdat ze in vitale beroepen werkzaam zijn, andere ouders kregen ontslag, omdat het bedrijf hun niet meer in dienst kon houden, bij een heleboel gezinnen zorgde en zorgt de crisis dus voor allerlei problemen. Hierdoor kan het zijn, dat de kinderen uit die gezinnen niet (meer) aan allerlei zaken deel kunnen nemen, zoals lidmaatschappen van clubs, aanschaf van sportkleding, deelname aan muziek- en cultuurlessen, het maken van een goede overstap naar het aankomende voortgezet onderwijs (ontbreken fiets, laptop e.d.). 

Lees meer »

Jaaroverzichten

Het jaarverslag 2019 en de jaarrekening 2019 zijn vanaf vandaag op de downloadpagina te vinden en voor iedereen ter inzage. De verslagen geven samen een goed beeld van wat de stichting doet en waarvoor zij staat.

Lees meer »

Dagje Speeltuin Kitskensberg

Kinderfonds Nederland heeft in samenspraak met Speeltuin Kitskensberg  een zeer groot aantal gratis dagkaarten beschikbaar gesteld o.a. aan Stichting Leergeld Leudal/Maasgouw. Met deze kaarten kunnen kinderen/gezinnen een dagje gratis naar de speeltuin en kunnen naast de gratis entree ook mini golf spelen, popcorn eten van een kinder-ijsje genieten en een kids menu ter afsluiting nemen. De hele dag is er gratis ranja. Als er nog mensen zijn die in aanmerking denken te komen voor kaartjes of die nog extra kaartjes willen hebben, dan kunnen ze zich bij de coördinator van hun gemeente of bij hun intermediair even te melden. Er zijn nog kaartjes voorradig.

Lees meer »

Schenking

De Rabobank is een bank die sociaal en cultureel betrokken is bij de gemeenschap. Dat bleek eens te meer door een gift aan Stichting Leergeld Leudal/Maasgouw. Via een financiële bijdrage maakte de Rabobank kortgeleden de extra aanschaf van laptops voor kinderen mogelijk. Daardoor kon een extra groot aantal kinderen aan een mogelijkheid geholpen worden bij het thuis les krijgen in deze Corona-tijd. Rabobank, hartelijk dank hiervoor!

Lees meer »

Actie Corona

Op dit moment zitten alle kinderen van basis en voortgezet onderwijs (nog) thuis en ontvangen thuis onderwijs via online les-methodieken. Dat geeft in veel gevallen geen problemen, omdat er in een gezin voldoende laptops en tablets aanwezig zijn, terwijl ook het wifi-netwerk sterk genoeg is om voldoende internetcapaciteit in huis te hebben.

Lees meer »

Corona

Iedereen wordt op dit moment op een of andere manier geconfronteerd met de maatregelen die nodig zijn of opgelegd worden om zoveel mogelijk direct contact met onze medemens te vermijden om verspreiding van het virus beheersbaar te houden. Alleen daar waar absoluut nodig, is nog contact toegestaan. Voor Stichting Leergeld is dat niet anders. Huisbezoeken van onze intermediairs worden afgeraden. Aanmeldingen worden tot nadere order telefonisch en per mail afgehandeld. Mochten er vragen zijn, stuur dan een mail naar de betreffende coördinator of neem daar telefonisch contact mee op.

Lees meer »

Werken website

Vanaf vandaag, 27 januari 2020 worden er kleinere werkzaamheden aan de website uitgevoerd. De hoop en het vertrouwen is er dat dit de werking en indeling van de site verhoogt en er voor zorgt, dat aanvragen direct daar terechtkomen, waar ze terecht moeten komen. 

Lees meer »

Nieuwjaar

We wensen alle inwoners van Leudal en Maasgouw, al onze sponsoren, iedereen die ons op welke wijze dan ook steunt, ondersteunt of bijstaat een geweldig mooi en deelnemend en ondernemend 2020. 

Lees meer »