Klachtenregeling

Binnenkort wordt deze regeling formeel vastgesteld voor ons werkgebied. Zo snel mogelijk daarna zal de regeling hier worden opgenomen.