Doneren

Stichting Leergeld Leudal en Maasgouw heeft de ANBI status. ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. Als zodanig hoeven we geen BTW afdrachten te doen. Donaties en subsidies komen geheel ten goede aan de doelgroep van de stichting.

Ontvangen giften en zijn fiscaal aftrekbaar en komen onder bepaalde voorwaarden in aanmerking voor vrijstelling van schenk- of erfbelasting. 

Elke donatie wordt met gebruik van een schenkingsverklaring keurig afgehandeld met de donateur. 

Wilt u schenken, doneren, sponsoren? Neem contact op met onze penningmeester via

SCHENKEN EN DONEREN.