Corona en Leergeld

Gepubliceerd op 26 juni 2020 om 22:00

In de voorbije maanden heeft het Coronavirus flink toegeslagen in de hele wereld, zowel op medisch/gezondheidskundig-, als economisch gebied. Mogelijk ook binnen gezinnen in Leudal en Maasgouw. Er moest van huis uit gewerkt worden, de scholen waren dicht en kinderen kregen thuis les van de ouders, ouders moesten soms toch naar het werk, omdat ze in vitale beroepen werkzaam zijn, andere ouders kregen ontslag, omdat het bedrijf hun niet meer in dienst kon houden, bij een heleboel gezinnen zorgde en zorgt de crisis dus voor allerlei problemen. Hierdoor kan het zijn, dat de kinderen uit die gezinnen niet (meer) aan allerlei zaken deel kunnen nemen, zoals lidmaatschappen van clubs, aanschaf van sportkleding, deelname aan muziek- en cultuurlessen, het maken van een goede overstap naar het aankomende voortgezet onderwijs (ontbreken fiets, laptop e.d.). 

Indien u één of meer van deze problemen bij uw eigen gezin onderkent, schroom dan niet om via deze website een aanvraagformulier voor ondersteuning via Leergeld in te dienen. Samen met coördinator en intermediair zal dan gekeken worden in hoeverre hulp geboden kan worden en in welke vorm. 

Mocht u gezinnen kennen of in het vizier hebben die mogelijk voor ondersteuning in aanmerking komen, wijs ze dan op deze mogelijkheid. 

Samen kunnen we dan er voor zorgen, dat de kinderen altijd deel kunnen nemen en niet buitenspel staan of komen te staan.