Wie zijn wij?

Stichting Leergeld Leudal en Maasgouw is opgericht in juli 2015. Zij vormt een van de zelfstandige stichtingen die vallen onder Stichting leergeld Nederland. In heel veel gemeenten, samenwerkende gemeenten of regio's in Nederland zijn Leergeld stichtingen actief. Veelal hebben zij een website die ressorteert onder de landelijke website. Stichting Leergeld Leudal en Maasgouw heeft deze landelijke website los gelaten en een eigen website ontwikkeld.

Een momenteel uit 5 personen bestaand bestuur beheert de stichting, zet de visie en het beleid uit en legt contacten met instanties, overheden, subsidieverstrekkers, bedrijven en particulieren om de stichtingsfinanciën op orde te houden.

Naast het bestuur zijn 2 coördinatoren actief (in elke gemeente 1) die de aanmeldingen verzamelen.

De coördinatoren sturen elk een team van intermediairs in hun gemeente aan. Daarover meer onder de kopjes van de gemeenten.

Alle medewerkers van de stichting zijn vrijwilligers.