Wat doen wij?

Doelstelling:

Het met diensten en goederen ondersteunen van kinderen uit gezinnen die rond moeten komen van maximaal 120% van het bijstandsniveau. 

Het incidenteel leveren van oplossingen voor kinderen en gezinnen "op maat"uitgaande van bovenstaande norm.

 

Werkwijze:

  • Aanmelding via de website onder de kop Leudal of Maasgouw via een mail naar de coördinator van stichting Leergeld in de betreffende gemeente.
  • De coördinator schakelt een intermediair in die contact opneemt met het gezin.
  • Intermediair bespreekt en inventariseert de vraagstelling van en binnen het gezin en brengt daarna advies uit.
  • Na goedkeuring van het advies wordt de aanvraag gehonoreerd.

Er worden geen geldbedragen uitgekeerd of bedragen aan de gezinnen uitbetaald!

 

Via Stichting Leergeld kan een aanvraag voor sport of cultuur gedaan worden bij het Jeugdfondssport&cultuur. Dan kan  de contributie vergoed worden voor een olympische sport en eventueel bijbehorende sportkleding en/of de kosten voor een culturele activiteit zoals dans, muziek, tekenen, musical.

Aanbod

Leeftijdsgroep

Wanneer en hoe?

11 - 13 jaar

Nieuwe fiets bij overgang van basis- naar voortgezet onderwijs (geen bijbetalingsmogelijkheid)

4 - 17 jaar *

2e hands fiets om transport naar school en sportvoorzieningen mogelijk te maken.

Gezin

Verstrekking van 1 computer, laptop of chromebook per gezin.

 

Doelgroep

Persoonlijke schoolspullen, huur schoolkluisje, overblijfkosten.

MBO

Leerlingen die een MBO opleiding volgen kunnen samen met leergeld een aanvraag bij de MBO school indienen voor schoolbenodigdheden.

4 - 17 jaar

Cultuurdeelname die niet wordt vergoed door andere fondsen. O.a. lidmaatschap culturele vereniging, opleidingskosten muziek, dans e.d., eventuele bijkomende kosten.

Doelgroep *

Sportactiviteiten die niet worden vergoed vanuit het jeugdsportfonds.

Kleding, contributies, zwemles, opleidingen e.d.

Doelgroep *

Deelname aan activiteiten als KVW, Jong Nederland kamp, voetbal-clinic. Zoveel mogelijk maatwerk.

Doelgroep *

Verstrekkingen en oplossingen op maat voor diverse gebeurtenissen en zaken.