Corona

Gepubliceerd op 18 maart 2020 om 13:56

Iedereen wordt op dit moment op een of andere manier geconfronteerd met de maatregelen die nodig zijn of opgelegd worden om zoveel mogelijk direct contact met onze medemens te vermijden om verspreiding van het virus beheersbaar te houden. Alleen daar waar absoluut nodig, is nog contact toegestaan. Voor Stichting Leergeld is dat niet anders. Huisbezoeken van onze intermediairs worden afgeraden. Aanmeldingen worden tot nadere order telefonisch en per mail afgehandeld. Mochten er vragen zijn, stuur dan een mail naar de betreffende coördinator of neem daar telefonisch contact mee op.