Leudal

De gemeente Leudal vormt een heel groot werkgebied binnen de stichting. Aanvragen kunnen via onderstaand formulier ingediend worden.

Coördinator van dit werkgebied is:

Dhr. Peter van der Meij

E-mail: leergeldleudal@gmail.com 

Mob.:   06-36085727 

Hij stuurt de intermediairs aan die de gezinnen bezoeken en de afspraken en overeenkomsten aangaan en controleren. Deze intermediairs blijven de contacten met de gezinnen onderhouden. Ook na de aanvraag.

Aanvraagformulier Leergeld Leudal

Lees in de privacyverklaring hoe wij met de verkregen gegevens omgaan en hoe wij de geheimhouding waarborgen.