Linken toegevoegd

Gepubliceerd op 17 maart 2017 om 16:27

Linkenpagina

Vandaag zijn er enkele aanpassingen gedaan aan de pagina met de diverse linken naar andere Leergeld Stichtingen, gemeenten en overige instanties of instanties waarmee Leergeld samenwerkt. Nog wat op kleurinstellingen bijgewerkt.

Diverse redacties in de gemeenten Leudal en Maasgouw zijn benaderd om meer bekendheid aan de stichting leergeld Leudal/Maasgouw te geven. Kortom, opnieuw actie!